Hvad er ExamTimer?

Den prøve ansvarlige kan nemt opsætte prøven (fx terminsprøven) mange dage før prøven skal afholdes. Når der oprettes en opgave, skal man altid indtaste hvilken dag og tidpunkt prøven skal starte. Det er før på dette tidspunkt eleverne kan tilgå opgaven. Hvis en elev forsøger at tilgå opgaven før tid, vil eleven blive mødt at en nedtæller på deres skærm.

ExamTimer er web baseret og virker i alle brower. Både Chrome, Firefox, Internet explorer, Edge og Safari. Prøverne kan enda tilgås fra en telefon eller tablet, hvis dette ønskes.

Høj sikkerhed

Når den prøve ansvarlige opretter en ny opgave, skal man vælge et et tidspunkt for prøve start. Det er først når denne tid er gået, at opgaven vil være tilgængelig til eleven. Skulle en elev "finde" et direkte link til opgaven, vil eleven automatisk blive ført til en nedtillingsskærm. Det er altså ikke muligt for eleverne at se opgaven for starttidspunktet.

Opgaven vil også være beskyttet af en adgangskode, som kan udleveres til eleven på prøve dagen.

 

Nem opsætning

Det er nemt at opsætte en prøve. I standardpakken er det muligt at køre 5 forskellige opgaver på samme dag og tid. Den prøve ansvarlige kan selv vælge en adgangskode til opgaven, navnet på opgaven og starttidspunkter hvor opgaven skal kunne tilgås.

Selve opgaven kan uploades via FTP. Vores support kan også køre dine prøver og terminsprøver klar til jeres skole, så I ikke skal bekymre for IT-delen.

 

Support

Vi sidder altid klar til at hjælpe med spørgsmål før, under og efter prøven. Vi har både e-mail og telefon support. Det er altid muligt for jer at oprette opgaverne selv, men vi kan også gøre hele prøve klar for jeres skole.

Vi kommer også gerne ud og besøger jeres skole, så I kan få en god start med ExamTimer.

Kontakt os gerne med alle jeres spørgsmål.

Bliv kontaktet

examcookie start